Witam w świecie coachingu!

Jestem life coachem, pierwszym w USA polskim trenerem NLP, mówcą motywacyjnym, współzałożycielem oraz wykładowcą The NeuroLinguistic Training Institute of Chicago, prezesem Polish American Coach Federation oraz dziennikarzem.
W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się psychologia pozytywna, rozwój człowieka w okresie późnej dorosłości oraz związki psychologii z antropologią filozoficzną. Moja działalność w charakterze trenera rozwoju osobistego już dawno przestała być pracą i stała się życiową misją. Do 2012 roku wyszkoliłam na terenie USA niemal 250 licencjonowanych life coachów, wykorzystujących w swojej pracy m.in. metody NLP oraz elementy terapii Gestalt, przeprowadziłam ponad 3 tys. godzin szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla firm i korporacji jak i kilkaset indywidualnych sesji coachingowych.
Jedną z największych radości jest dla mnie świadomość, że ludzie po spotkaniach ze mną zaczynają malować swój świat w kolorze własnych marzeń.
Life coaching stał się moim sposobem na życie i drogą do budowania relacji z innymi ludźmi. Jest to proces, uczestnicząc w którym wciąż znajduję się na ścieżce poznania samej siebie.

  • Pomaluj swoj swiat kolorami własnych marzeń.